மனைவி கருவில் சுமக்காத முதல் குழந்தை

Categories குடும்பம்Posted on
Share with :  

“மனைவி கருவில் சுமக்காத முதல் குழந்தை தான் கணவன்.
கணவனை பெற்றெடுக்காத இரண்டாவது தாய் தான் மனைவி..!”

“Manaivi karuvil cumakkata mutal kulantai tan kanavan. Kanavanai perretukkata irantavatu tay tan manaivi..!”