திருக்குறள்-அற்றேமென் றல்லற்

Categories அரசியல்Posted on
Thirukkural-arremen rallar
Share with :  

குறள் பால் : பொருட்பால்

குறள் இயல் : அரசியல்

அதிகாரம் : இடுக்கண் அழியாமை

குறள் எண் : 626

குறள்: அற்றேமென் றல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்
றோம்புதல் தேற்றா தவர்.

விளக்கம் : பணம் இருந்த காலத்தில் மனக்கஞ்சம் இல்லாமல் பிறர்க்கு வழங்கியவர், இல்லாத காலத்தில் வரும் துன்பத்தினால் ஏழையாகி விட்டோமே என்று வருந்துவாரோ?

Kural pal: Porutpal

kural iyal: Araciyal

atikaram: Itukkan aliyamai

kural en: 626

Kural: Arremen rallar patupavo perremen
romputal terra tavar.

Vilakkam: Panam irunta kalattil manakkancam illamal pirarkku valankiyavar, illata kalattil varum tunpattinal elaiyaki vittome enru varuntuvaro?