எண்ணங்கள் வாழ்க்கை தத்துவம்-காத்திருக்க கற்றுக்கொள்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Ennangal valkkai thathuvam-kattirukka karrukkol
Share with :  

காத்திருக்க கற்றுக்கொள்…

எல்லாவற்றிற்கும் உரிய ஒரு நேரம்

இருக்கிறது… அவசரப்படுவதால்

நிம்மதி தொலையுமே தவிர நமக்கு

எதுவும் கிடைக்கப்போவதில்லை..!

Kattirukka karrukkol…

Ellavarrirkum uriya oru neram

irukkiratu… Avacarappatuvatal

nimmati tolaiyume tavira namakku

etuvum kitaikkappovatillai..!