உயர்ந்த எண்ணங்கள் கவிதை

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Uyarnta ennankal kavitai
Share with :  

தோல்வி அடைவதற்கு பல வழிகள் இருக்கலாம்.

ஆனால், வெற்றி அடைய ஒரே வழி உழைப்பு தான்..

Tolvi ataivatarku pala valikal irukkalam.

Anal, verri ataiya ore vali ulaippu tan..