அளவுகடந்த அன்பினால்

Categories தோல்விPosted on
Share with :  

அளவுகடந்த அன்பினால் வரும் கோபங்களையும்…புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் அதுவும் சில நேரம் பிரிவுக்கு காரணமாகிறது…!

Alavukatanta anpinal varum kopankalaiyum…Purintu kollavittal atuvum cila neram pirivukku
karanamakiratu…!