என் இமைகளின் இறுதி

Categories கவிதைகள்Posted on
Share with :  

என் இமைகளின் இறுதி நொடிகள் உன் கனவுடன் என்றால் உறக்கம்கூட உயிர் பெரும்…

En imaikalin iruti notikal un kanavutan enral urakkamkuta uyir perum…