சோகக் கவிதை-கந்தையாலும்

Categories எஸ்.எ. பிச்சைPosted on
Sogak kavithai-kantaiyalum
Share with :  

ஏழையின் குரல்

கந்தையாலும்

கசக்கிக்கட்டு என்றார்கள்

கந்தல் துணியை கசக்கினேன்

இருந்த துணியும்

கிழிந்து போனது

என்ன… செய்வேன்…?

Elaiyin kural

kantaiyalum

kacakkikkattu enrarkal

kantal tuniyai kacakkinen

irunta tuniyum

kilintu ponatu

enna… Ceyven…?