வார்த்தையும், வாழ்க்கையும்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

தேவையான  இடத்தில்  முற்றுப்புள்ளி  கட்டாயம்  வேண்டும் …
இல்லையேல் வார்த்தையும், வாழ்க்கையும் அர்த்தமில்லாமல் போய்விடும்…

Tēvaiyāṉa iṭattil muṟṟuppuḷḷi kaṭṭāyam veṇṭum…
Illaiyēl vārttaiyum, vāḻkkaiyum arttamillāmal pōyviṭum…