அற்புதமான உணர்வு காதல்

Categories கவிதைகள்Posted on
Share with :  

“ஒரு நொடியில் பார்த்த முகம் ஒவ்வொரு நொடியும் நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அற்புதமான உணர்வு காதல் !!”

“Oru noṭiyil pārtta mukam ovvoru noṭiyum niṉaittu koṇṭirukkum oru aṟputamāṉa uṇarvu kātal!!”